Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Materiały dydaktyczne

1. Multimedialne wykłady w języku angielskim poświęcone historii maszyn liczących i komputerów autorstwa Davida Smitha

(1)  Changes in computing (ppt 980 KB)

(2)  Power of Ideas (ppt 3,32 MB)

(3)  The cycle of change (ppt 52 KB)

2. Historia prasy i mediów w Polsce i na świecie

  zestaw pytań egzaminacyjnych  (doc 28 KB)

3. Wszechnica DSWE TWP -->zobacz materiały

4. Wykorzystanie aplikacji do grafiki 3D w obrazowaniu teorii naukowych.

   (1) intertekst   (rar 67,4 MB)

   (2) opozycje    (rar 11,4 MB)

5. Historia Polski XX wieku

    program wykładów  (pdf 46 KB)

    zagadnienia do egzaminu (pdf 46 KB) 

6. Socjologia

   zagadnienia do egzaminu studia stacjonarne (pdf)

   zagadnienia do egzaminu studia niestacjonarne (pdf)

7. Podstawy ekonomii 2010

    zagadnienie i warunki zaliczenia  (pdf 115 KB)

    zagadnienie i warunki zaliczenia  (doc 41 KB)

8. „Podstawy marketingu i reklamy” dr Mirosława Krzyścin

Tematy tematy prac na zaliczenie

1. Efekty behawioralne i komunikacyjne wybranych reklam społecznych.
2. Marketing w sporcie na przykładzie wybranego podmiotu (klubu
sportowego).
3. Wpływ komunikacji marketingowej na wizerunek marki na przykładzie
firmy X.
4. Wykorzystanie piosenek w reklamach (badanie na efektów na wybranych
przykładach).
5. Marketing w organizacjach pożytku publicznego, non - profit, na
wybranym przykładzie.
6. Product placement w serialach w ocenie konsumentów.
7. Wykorzystanie motywów religijnych w reklamie i ich wpływ na odbiór
reklamy przez konsumentów.
8. Motywy erotyczne w reklamie na przykładzie wybranych reklam.
9. Marketing produktów ekologicznych na wybranych przykładach.