Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Pracownia Badań Medioznawcznych i Społecznych (PBMiS)

Pracownia Badań Medioznawcznych i Społecznych (PBMiS) to interdyscyplinarna jednostka organizacyjna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zajmująca się przygotowywaniem i przeprowadzaniem warsztatów metodologicznych, badań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres działań PBMiS obejmuje badania ilościowe jak i jakościowe. Prowadzone są analizy mediów drukowanych, elektronicznych i nowych mediów. Obszar badań społecznych stanowi szeroki wachlarz tematyczny w zależności od poruszanej tematyki przedsięwzięć naukowych lub komercyjnych.

Działalność PBMiS ukierunkowana została nie tylko na rozwój kadry i studentów DSW. Pracownia otwarta jest bowiem na szeroką współpracę ze środowiskiem naukowym i eksperckim. W tym celu rozwijana jest siatka kontaktów z instytucjami zewnętrznymi a także uczelniami krajowymi jak i zagranicznymi.