Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O Instytucie


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
został utworzony w 2001 roku. W kolejnych latach swojego rozwoju wzbogacał się kadrowo, jak również rozwijała się jego baza dydaktyczna w postaci kolejnych studiów i laboratoriów. Obecnie
w Instytucie zatrudnionych jest 22 pracowników naukowo-dydaktycznych. 


Na mocy uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach
I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczne przyznanych w roku 2000 od początku rozwijane były atrakcyjne specjalności studiów dziennikarskich, często unikatowe w skali kraju i prowadzone także w języku angielskim dla obcokrajowców.

W 2006 roku Instytut uzyskał także uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia. Do tej pory wykształcił ponad 2600 licencjatów i magistrów. Rozpoznawalni w skali kraju i na arenie międzynarodowej pracownicy naukowi Instytutu prowadzą także seminaria doktorskie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na mocy uprawnień uzyskanych przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w 2010 roku. Funkcję dyrektora Instytutu pełni obecnie prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko, a Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktycznych jest dr Piotr Para.

KONTAKT

Instytut Dziennikarstwa, Komunikowania i Technologii Mediów 

DYREKTOR: 

prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
numer pokoju:
tel.

SEKRETARIAT:

numer pokoju: 119
tel. 71 355 14 38
idziks@dsw.edu.pl

GODZINY OTWARCIA:

.
.
.